14 Mart’ların yani ilk cerrahhânenin kurularak; Türkiye’de modern tıp eğitimine geçişin kutlandığı ‘Tıp Bayramı’nın 101. yılıymış.

Pekiiiii:

-Cehaletin desteklenip, cahillere eğitimli insanların ezdirilmesi, yapılan yalan yanlış haberler, provokasyonlarla; doktorlara olan saygının yokedilip, hekimliğin değersizleştirilmesinin kaçıncı yılı?

-Sağlıkta şiddet olaylarının gitgide arttığı ülkemizde; hastasına şifa vermeye çalışırken işi başında öldürülen merhum hekimlerimizin ölümünün kaçıncı yılı?

-Her gün yüzlerce sağlık çalışanı darp edilirken ‘sağlıkta şiddet yasası’nın çıkarılmayışının kaçıncı yılı?

-Oy telaşıyla memleketin her yerine hizmet götürmenin ilk kurbanı olarak; hastanesi, ameliyathanesi, laboratuarı olmayan; bunları oluşturma hakkı da vermediği hekimleri ‘mecburi hizmet’ adı altında mesleğini icra edemeyeceği yerlere atayıp yıllarını boşa geçirten uygulamanın kaçıncı yılı?

-Peki, mecburi hizmet kapsamında karı-koca hekimlerin ayrı illere atanarak yıllarca çocuğunu görmeden, aile hayatı hiçe sayılarak çalıştırılmasının, hizmet süresi bitse de istediği ilin yakınına bile atanamayışının kaçıncı yılı?

-Döner sermaye uygulamasıyla vicdan ve meslekî ahlak dansında hekimi zor durumda bırakıp insanların uygulamalara ve doktora olan inancını yok ettiren; hekimleri de kendi arasında çıkmaza sürükleten uygulamanın kaçıncı yılı?

-Hiçbir meslek grubunun ve hatta ülkede gaspedilen paranın hesabı sorulmazken; doktorun kazandığı parayı hep sorgulatan; insanlara doktorların çok kazandığı yalanlarıyla hekim hasta arasını açan zihniyeti ülkeye sokmanın kaçıncı yılı?

-Peki ömrünü mesleğine adamış tıp profesörleri, değerli hocalarımızın en doğal hakkı olan muayenehane açma yetkisiyle üniversitede eğitim verme arasında seçim yaptırarak bilim insanlarını kaçırıp üniversitede eğitim verecek akademisyen kalmayışının kaçıncı yılı?

-Memleketin her kurumunun ele geçirildiği cemaat istilasında tıpta uzmanlık sınavı dahil soruların çalınmasının; mecburi hizmet atamaları dahil malum istila sahiplerince yönlendirilişinin ortaya çıkışının; sonrasında da bakanlığın, adı değişmiş farklı başka bir safsatacı cemaat ordusunun eline geçmesinin kaçıncı yılı?

-Bir türlü yapılmayan düzenlemelerle zorlu ihtisas döneminin sıkıntılarını yaşarken dile getiremeyip ‘nolur hekimlerin sesini duyun’ diye not bırakarak intihar eden gencecik meslektaşlarımızın ölümünün kaçıncı yılı?

-Türkiye’de üniversite sınavında 17 binde 1’lik dilime girebilmek için devamlı değişen zorlu sınav sisteminde, kendi evlatlarımız gece gündüz çalışıp emek verirken; ‘Suriye’de tıp fakültesinde öğrenciydim’ diyen herkesin sorgusuz sualsiz denkliksiz fakülte kadrolarına yerleştirilip evlatlarımızın hakkının gasp edilişinin kaçıncı yılı?

-Şehir hastaneleri projesiyle sağlık çalışanlarının taşeron işçi muamelesi görüp; devletin hastane doluluk garantisiyle hastaneyi kamuya onlarca yıl kiraya verip torunlarımızın bile ipotek altına alındığı; şehrin tek bir yanında toplanan hastaneye hastaların ulaşımının zor; acil hastaların yollarda; zamana yenik düşmesine neden olan; hizmetin paralı ve pahalı olduğu; ödenecek milyar dolarlık kiraların konuşulduğu şehir hastaneleri projesinin kaçıncı yılı?

-Modern tıpa geçişimizi kutlarken; ülkenin her yanında ‘geleneksel ve tamamlayıcı tıp’ adı altında hekim değil sağlıkçı dâhi olmayan hacı, hoca, üfürükçü, din sömürücüsünün desteklendiği; merdiven altı yapılan işlemlerden vatandaşlarımızın sakat kalışı hatta ölümünün kaçıncı yılı?

-Ekonomik krizle ithal edilen; hayatî önem taşıyan pekçok ilacın artık getirilemeyişi ve bu sorunun uzun süre devam edeceği âşikar; parası olanın ilacı bulup tedavi olabildiği döneme geçeli kaç yıl oldu?”

-Geçmediğimiz köprünün parasını ödediğimiz gibi; şehir hastanesine gelmeyen hastanın; hastanenin kira parasının hekim ve sağlık personelinin maaşından keserek; hekimin maaşının medyada açıklananın üçte birine düşürülüşünün kaçıncı yılı?

-‘’Beni Türk hekimlerine emanet ediniz’ ‘En hakiki mürşit ilimdir, fendir’ diyen yüce bir liderden; ‘İğneyi doktora yaptırmam, pratiği yok, felç yapabilir’ diyen, Alo 184 ‘Doktor şikayet hattı’ kuran devlet eşrâfının zihniyetine geçeli kaç yıl oldu?

Evet gerçekten biz ülke olarak çok severiz kutlamayı: Yüzlerce kadın cinayeti olurken ‘Kadınlar Günü’nü, binlerce atama bekleyip işsiz oturan, bunalıma girip intihar edeni varken ‘Öğretmenler Günü’nü, herkes cinnet sınırında yaşayıp sevgisizlik iliklerimize işlemişken ‘Sevgililer Günü’nü kutlarız. Mevcut durumumuz bu iken, tabii ki 14 Mart Tıp Bayramı’nı da kutlayalım!

Tıp Bayramı’mızın 101. yılı; diğer sorguladığım olayların kaçıncı yılı mı?? Aman dikkat bu yıl da, bu 14 Mart’ta da, SUSALIM: 1-2-3 TIP!!!

©2022 Anadolu Gezi Rehberi

veya

Kullanıcı Bilgileriniz İle Oturum Açın

veya    

Bilgilerinizi Unuttunuzmu?

veya

Create Account